Zaproszenie

        

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

W 2019 roku zakończyła się piękna tradycja organizowania raz w roku we Włocławku Spotkań z Ultrasonografią. 25 takich spotkań organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego to ogromny wkład w edukację polskiego środowiska ultrasonograficznego, znakomite spotkania koleżeńskie, piękna atmosfera wśród ludzi, którzy chcą być razem
i z tego się cieszą.

Byłoby wielką szkodą i stratą, gdybyśmy tej tradycji nie kontynuowali. Zrodziła się inicjatywa, aby Włocławskie Spotkania Ultrasonograficzne przedłużyć o Toruńskie Spotkania Ultrasonograficzne.

Trudu organizowania corocznych spotkań ultrasonograficznych w Toruniu podjęli się Pani Doktor Joanna Rosińska-Migda i Pan Doktor Marian Migda. Serdecznie im za to dziękujemy. Inicjatywa spotkań w Toruniu zyskała aprobatę Władz PTU.

Dlatego też w imieniu Władz PTU, Organizatorów oraz swoim własnym zapraszamy całą polską społeczność ultrasonograficzną 4 kwietnia 2020 roku do pięknego Torunia na I Toruńskie Dni Ultrasonograficzne.

Tematyką naukową tego spotkania będzie diagnostyka USG twarzoczaszki i szyi. Wykładowcami będzie czołówka polskich nauczycieli ultrasonografii. Spotkanie będzie miało stosowną liczbę punktów szkoleniowych i akredytacyjnych PTU, będzie też doskonałą okazją do przebywania w gronie kolegów i przyjaciół – pasjonatów ultrasonografii, a także okazją do integracji.

Zapraszamy weteranów polskiej ultrasonografii.

Zapraszamy wszystkich doskonalących swoją wiedzę ultrasonograficzną oraz studentów i młodzież ultrasonograficzną.

Do zobaczenia w Toruniu!

 

Z szacunkiem i koleżeńskimi pozdrowieniami,

 

Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

Dr n. med. Joanna Rosińska-Migda

Dr n. med. Marian Migda

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski