Opłaty

I Toruńskie Dni Ultrasonograficzne odbędą się w dniu 4 kwietnia 2020 roku.

Aby zgłosić udział w Sympozjum, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.torunskiedniultrasonograficzne.pl i dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji na konto:

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Adama Branickiego 14/7, 02-972 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266

WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: Toruń 2020.

Opłata rejestracyjna*

do 29.02.2020

od 01.03.2020 
i opłata na miejscu

 Lekarz

450 PLN

550 PLN

 Student medycyny

300 PLN

350 PLN

*UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Opłata rejestracyjna obejmuje: 

  • udział w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne
  • lunch oraz przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
  • kolację w dniu 4.04.2020 r.

Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają 7 pkt. Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Miejsce obrad:

Copernicus Toruń Hotel****
ul. Bulwar Filadelfijski 11
87-100 Toruń

Warunki rezygnacji

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
e-mail: biuro@medisfera.pl. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum upływa miesiąc przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.